Hvis du vil se, hvilke læger som har åben for tilgang, kan du se det på Sundhed.dk

Ønsker du at skifte læge, bedes du henvende dig til Odder Kommunens Borgerservice eller via selvbetjening på borger.dk.