Odder Lægehus er en samarbejdspraksis med 8 enkeltmandspraksis. Det betyder, at du som patient er tilknyttet én fast læge. Hvis din faste læge er på ferie eller kursus, er det muligt at få en tid hos en anden læge i huset ved akutte problemer.
Som ny patient, vil vi bede dig ringe til lægehuset og blive oprettet i vores system.
Ved lægeskift sendes patientjournalen fra tidligere læge ikke automatisk til os, da det kræver patientens accept. Nye patienter bedes derfor selv rekvirere journal fra tidligere læge.

Du kan bestille tid pr. telefon eller via vores selvbetjening.
Lægerne sidder ved telefonen hver dag mellem 08.00-09.00, hvor det er muligt at vende korte problemstillinger eller spørgsmål med egen læge.
Ved akut sygdom er det muligt at få en tid samme dag. Denne tid kaldes en akut-tid og er af kortere varighed end en almindelig konsultation. Hvis sådan en tid ønskes, er det en god idé at ringe til lægen i telefontiden mellem 08.00-09.00.

Husk sundhedskortet ved alle henvendelser i Odder Lægehus.
Ved ankomst bedes du registrere dig ved kortlæseren.
“Sundhedskortet” kan hentes som app. Denne kan også bruges på kortlæseren i huset.