Alle borgere med bopæl i Danmark, har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi og psykologhjælp.

Som gruppe 2 patient:

  • Er man IKKE tilmeldt en bestemt læge.
  • Kan man frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, kiropraktor. Man skal dog stadig have en henvisning til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog.
  • Der er egenbetaling ved konsultation.

Vær opmærksom på, at praktiserende læger ikke har pligt til at yde behandling til gruppe 2 patienter.
Her i Odder Lægehus, skal du som gruppe 2 patient, ringe til den praktiserende læge, som du ønsker at have konsultation ved mellem kl. 8 – 9 for accept på tidsbestillingen.

Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Nedenfor kan du se de ydelser og priser, du skal betale for som gruppe 2 patient hos Odder Lægehus:

Ydelse Pris
Konsultation Kr. 300,-
Telefonkonsultation Kr. 100,-
Videokonsultation Kr. 300,-
E-mailkonsultation Kr. 100,-
Besøg Kr. 300,-

Du kan betale med Mobilepay eller kontant, dette efter aftale med sekretariatet.