Karin Sandum

Karin Sandum

Praktiserende læge

Karin Sandum vil være lægevikar for Bruno Meldgaard, Kirsten Laursen samt Jon-Anders Evensen på enkelte dage.