Skoldkoppevaccine/Varivax

Kontakt egen læge, hvis du ønsker vaccination mod skoldkopper.
Det er egenbetaling. Der gives to injektioner med en måneds mellemrum. Beskyttelse er op til 9 år efter vaccination.
Læs gerne information vedrørende skoldkopper og vaccinen i Patienthåndbogen:

Helvedesild/Shingrix

Kontakt egen læge, hvis du ønsker vaccination mod helvedesild/herpes zooster.
Det er egenbetaling. Der skal gives to injektioner med to måneds mellemrum.
Læs gerne information vedrørende Helvedesild og vaccinen i Patienthåndbogen:

Kighoste til gravide

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste, da det medfører god beskyttelse af barnet i månederne efter fødslen.
Vaccination foretages ved lægebesøget i svangreundersøgelsen uge 25 eller i uge 32. Det betales af det offentlige.

Lungebetændelse/pneumokok 

Kontakt lægehuset, hvis du ønsker vaccination mod lungebetændelse/pneumokokker.
Det gratis tilbud er udløbet, men særlige risikogrupper kan vaccineres mod egenbetaling – nogle med tilskud fra det offentlige.
Spørg til pris ved forespørgelse.
Vaccinen pneumovax skal gentages efter 6 år.

Livmoderhalskræft/HPV-vaccine

HPV-vaccinationer mod livmoderhalskræft indgår nu i børnevaccinationsprogrammet for piger og drenge fra de fylder 12 år til de fylder 18 år. For børn mellem 12- og 15 år, skal der gives to injektioner; På dagen for vaccinen og efter seks måneder.
For børn og voksne fra 15 år, skal der gives i alt tre injektioner; På dagen for vaccinen, efter to måneder og efter seks måneder.

Tilbuddet gælder for drenge født efter 1/7/2007.

Ved ønske om HPV-vaccination til patienter, som ikke er blevet tilbudt dette, skal du kontakte egen læge.

HPV-vaccination over 18 år

For voksne over 18 år, der ønsker HPV-vaccination, bedes der tages kontakt til egen læge for recept og plan for injektion ved sygeplejersken.
Det skal gives i alt tre injektioner: På dagen for vaccinen, efter to måneder og efter seks måneder. Det er egenbetaling. Spørg efter pris.

Mæslinger og røde hunde

Den 1. april 2018 indførtes tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Hvis dette er tilfældet, er man immun og derfor allerede beskyttet. Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde. Kontakt egen læge ved ønske om dette.